Disclaimer

 

Luxcar V.O.F. met KvK-nummer 64161021 ( “Luxcar” ), wil u hartelijk welkom heten op http://www.luxcar.nl ( “website” ). Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Luxcar kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar u gebruikt onze website voor eigen risico. Luxcar zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Luxcar is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die u op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Ook voor aan onze website gekoppelde bestanden of voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Luxcar geen aansprakelijkheid.

Luxcar controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Luxcar kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Luxcar heeft het recht auto advertenties te weigeren op basis van de voorschriften Criteria & Service Level. Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@luxcar.nl.

U mag onze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Luxcar behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website. Voor toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@luxcar.nl aan ons vragen.